PRZEZNACZENIE I BUDOWA.
Rekuperator wodny – przepływowy ogrzewacz wody instaluje się na króciec wylotowy
spalin wkładu grzewczego kominka i służy on do wspomagania cieplnego sieci c.o. i c.w.u.
wykorzystując temperaturę spalin uchodzących do komina.
Nadaje się on do zastosowania w zasadzie we wszystkich modelach wkładów firmy Hajduk
jednak najlepsze efekty daje stosowanie we wkładach średniej wielkości typu Prisma i Volcano.
Płaszcz konwekcyjny rekuperatora wodnego jest wykonany z blachy stalowej gr. 3 mm,
a wewnątrz płaszcza są zamontowane dwie wężownice wodne wykonane z rurek miedzianych
f 180 mm. Płaszcz rekuperatora jest zakończony króćcem wlotowym i wylotowym spalin f 180
lub f 200.
Rekuperator wodny może pracować w układzie zamkniętym lub otwartym w zależności
od potrzeb i umiejętności instalatora. Moc cieplna obiegu wodnego – we współpracy z wkładem
Prisma E – wynosi ~ 3 kW i zmienia się wraz z intensywnością palenia oraz mocą wkładu
współpracującego.
2. UWAGI MONTAżOWE.
Instalację rekuperatora, wybór układu połączenia oraz włączenie do sieci należy powierzyć
uprawnionemu instalatorowi.
Przewidując stałą pracę rekuperatora wskazanym jest wyłączenie półautomatycznej
przepustnicy spalin – poprzez wyjęcie zespołu dźwigni nastawczych – znajdującej się w króćcu
wylotowym wkładu, a w zamian zamontować i operować ręczną przepustnicą na wylocie spalin
z rekuperatora.
Przed zainstalowaniem rekuperatora należy sprawdzić ciąg kominowy i ustalić czy będzie
on wystarczający przy zwiększonych oporach przepływu spalin.
Przed rozpaleniem w kominku należy sprawdzić czy w układzie – w rekuperatorze
jest woda. JeSeli nie ma wody nie wolno rozpalać.
Intensywność palenia nie może przekraczać ogólnie przyjętych norm dla użytkowania
kominka.

Nasi Klienci kupili także
  • Kominek na bazie wkładu Smart 2P