Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym

  1. każdy wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Hajduk jest przed wysyłką poddawany ciśnieniowej próbie szczelności na specjalnym stanowisku kontrolnym.
  2. sprawność cieplna we wkładach z płaszczem wodnym Hajduk sięga 78 %. Tak dobre wyniki do niedawna były zarezerwowane tylko dla wkładów ogrzewających tylko powietrzem.
  3. wkłady z płaszczem wodnym Hajduk posiadają całe palenisko wyłożone szamotem, dzięki temu uzyskiwane są wyższe i bardziej stabilne temperatury wewnątrz komory spalania, w porównaniu do wkładów bez wsadu szamotowego.
  4. Wkłady z płaszczem wodnym Hajduk posiadają w standardzie chłodnicę, wykonaną ze specjalnej karbowanej wężownicy ze stali kwasoodpornej. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie układu przed przegrzaniem.
  5. Do wkładów kominkowych Hajduk z płaszczem wodnym można zamówić jako opcję dodatkowego wyposażenia wewnętrzny wymiennik ciepła. Jest to specjalna karbowana wężownica o odpowiednio dobranej długości zanurzona w płaszczu wodnym. Pozwala ona na nieskomplikowane podłączenie do instalacji c.o. bez użycia zewnętrznego wymiennika płytowego.
  6. Wkłady z płaszczem wodnym Volcano WL/WP oferowane bez pionowego słupka narożnego zapewniają nowoczesną stylistykę kominka. Jednak ze względu na dużą powierzchnię drzwi wymagają w wyjątkowym stopniu odpowiednio dobranego komina, który zapewni prawidłowy ciąg kominowy, palenia suchym wysezonowanym drewnem, jak również dobrego rozgrzania systemu kominek – komin. W przeciwnym razie w trakcie otwierania skrzydła drzwi może powstawać znaczne zakłócenie ciągu kominowego, prowadzące do cofania się dymu na pomieszczenie, a także do powstawania innych niekorzystnych zjawisk.
  • Kominek na bazie wkładu Smart 2P