Kominki - porady

kominek jako rezerwa energetyczna

Najważniesze porady

1. Nowoczesne wkłady kominkowe wykonane są z wysokiej jakości materiałów oraz są coraz lepiej wyposażone. Aby w pełni wykorzystać walory nowozakupionego wkładu, należy przed pierwszym rozpaleniem dokładnie przeczytać i zapoznać się z instrukcją obsługi i eksploatacji. Taka instrukcja jest załączana do każdego sprzedanego wkładu kominkowego.

2. W celu łatwiejszego rozpalenia zimnego kominka, należy użyć drobnych szczapek drewnianych i rozpałki naturalnej. W okresach przejściowych, takich jak wiosna lub jesień, może być konieczne lekkie uchylenie drzwiczek w celu stworzenia większego ciągu. Rozpalać w ten sposób wolno tylko i wyłącznie przy stałej obecności osób dorosłych w pomieszczeniu, w którym stoi kominek.

3. W okresach przejściowych, takich jak wiosna lub jesień przy niekorzystnej pogodzie może być konieczne częstsze niż normalnie opróżnianie popielnika we wkładzie kominkowym oraz usuwanie popiołu ze spodu paleniska.

4. We wkładach kominkowych, należy palić wyłącznie wysezonowanym drewnem drzew liściastych. Do najlepszych gatunków należą: grab, buk, dąb, następnie brzoza, akacja, wiąz oraz ewentualnie inne gatunki drzew liściastych. Poszczególne gatunki różnią się pomiędzy sobą kalorycznością, wagą jednostkową, w doborze najlepszych gatunków pomoże poniższe zestawienie:

Rodzaj drewna Wartość opałowa metra przestrzennego w kWh Wartość opałowa kilograma w kWh
Brzoza 1900 4,3
Buk 2100 4,0
Dąb 2100 4,2
Grab 2100 4,0
Olcha 1500 4,1
Topola 1200 4,1
Wierzba 1400 4,1

 

5. Aby dobrze wysezonować drewno należy świeżo zakupione drewno porąbać w szczapy, ułożyć w pryzmy np. na drewnianych paletach. Tak przygotowane pryzmy należy przykryć od góry np.folią, aby drewno nie mokło. Miejsce do składowania powinno być przewiewne. Po okresie od 18 do 24 miesięcy drewno osiągnie około 15 % wilgotności i będzie się najlepiej spalać. Idealna do stałego przygotowywania drewna będzie zadaszona drewutnia, drewno należy wybierać na przemian w celu utrzymywania stałego zapasu wysezonowanego drewna.

6. Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym, ze względu na stałe odbieranie dużych ilości ciepła przez wodę z instalacji grzewczej, wymagają w szczególności stosowania suchego, wysezonowanego drewna liściastego najlepszych gatunków. W przypadku stosowania drewna o słabej kaloryczności lub niedozwolonych odmian, zalety grzewcze takie wkładu nie będą w pełni wykorzystane, a w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

7. W nowo zakupionym i zamontowanym wkładzie grzewczym stalowo-szamotowym podczas pierwszych rozpaleń będzie następował proces samoutwardzenia farby. Pierwszych rozpaleń wolno dokonać po okresie 14 dni od montażu kominka ( patrz punkt 14). Gdy we wkładzie można już palić opisanymi w instrukcji obsługi ilościami drewna należy palić w miarę możliwości po kilka godzin dziennie. Ponieważ podczas utwardzania farby może wydzielać się drażniący zapach pomieszczenie w którym jest kominek należy stale intensywnie wietrzyć. Nie należy również w tym czasie zbyt długo przebywać w tym pomieszczeniu, nie powinny również przebywać tam dzieci, osoby starsze i np. ze skłonnościami do alergii.

8. W przypadku zbyt szybkiego lub zbyt wolnego spalania drewna można dokonać regulacji i korekty ciągu poprzez odpowiednie nastawienie szybra wylotu spalin, zamontowanego w czopuchu wkładu kominkowego.

9. Stale doskonalona konstrukcja wkładów kominkowych oraz utrzymujące się na korzystnym poziomie ceny drewna powodują, iż kominek z nowoczesnym wkładem kominkowym jest jednym z najbardziej ekonomicznych źródeł ogrzewania domu. Porównujac koszty ogrzewania domu kilkoma najbardziej popularnymi paliwami kominki na drewno wypadają bardzo korzystnie. Poniżej zamieszczamy przykładowe zestawienie takich kosztów:

Rodzaj paliwa Orientacyjny koszt uzyskania ciepła*
Prąd w taryfie całodobowej 0,42 zł/kWh
Gaz ziemny w taryfie W-3 0,21 zł/kWh
Gaz płynny 0,42 zł/ kWh
Olej opałowy 0,37 zł/kWh
Węgiel 0,11 zł/kWh
Ekogroszek 0,13 zł/kWh
Drewno 0,10 zł/kWh
Pelet 0,21 zł/kWh

 * orientacyjny koszt uzyskania ciepła jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od sprawności cieplnej danego urządzenia, od wartości kalorycznej paliwa opałowego w danej dostawie itp.

10. Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym wyposażone w wewnętrzny wymiennik ciepła, wykonany ze specjalnych karbowanych wężownic ze stali kwasoodpornej, charakteryzują się lepszą sprawnością cieplną, wieloletnią niezawodnością działania oraz łatwiejszym montażem i podłączeniem całego systemu do domowej instalacji grzewczej niż wkłady kominkowe podłączane z pomocą płytowych wymienników ciepła.

11. Jeżeli zamierzamy dogrzewać dom piętrowy z wykorzystaniem kominka, warto wybrać wkład kominkowy z zabudowanym fabrycznie płaszczem grzewczym. Taki płaszcz grzewczy wykonany profesjonalnie przez producenta wkładu kominkowego, zapewni najlepszą funkcjonalność takiego zestawu. Dzięki wyposażeniu w 4 króćce wylotu gorącego powietrza pozwala na najbardziej odpowiednie rozprowadzenie podgrzanego powietrza do kilku pomieszczeń.

12. Zakupu wkładu kominkowego warto dokonać w sprawdzonej, miejscowej firmie kominkowej. Zapewniony będzie montaż wkładu kominkowego zgodnie z zasadami sztuki kominkowej, uzyskamy niezbędne porady oraz łatwy dostęp do usług serwisowych. Zakup wkładu kominkowego w sklepie internetowym, odległym często o kilkaset kilometrów od miejsca inwestycji, może stworzyć wiele komplikacji i nieprzewidzianych niemiłych sytuacji.

13. Średnica przewodu kominowego powinna być co najmniej równa średnicy krócca wylotu spalin na wkładzie kominkowym. Odpowiednio duża powinna być też wysokość komina oraz poprawe usytowanie względem połaci dachu. W poprawnym doborze komina pomoże właściwy dla miejsca inwestycji kominiarz.

14. W nowo wybudowanym kominku następuje proces wiązania klejów i zapraw użytych do konstrukcji. Dlatego pierwszego rozpalenia kominka wolno dokonać po okresie 14 dni od montażu. Pomieszczenie w którym jest zbudowany kominek musi być w tym czasie ogrzewane w inny sposób, tak aby utrzymywana była stale temperatura pokojowa. Po okresie 14 dni pierwsze rozpalenia muszą być delikatne, z małymi jednorazowymi załadunkami drewna. Po kilku takich delikatych rozpaleniach można stopniowo zwiększać intensywność i moc palenia, przy zachowaniu określonych w instrukcji obsługi ilości drewna. Wtedy też będzie następować opisany w punkcie 7 proces utwardzania farby wkładu kominkowego.

15. Wkłady kominkowe z drzwiami o dużych powierzchniach, w tym w szczególności wkłady z drzwiami narożnymi wymagają w szczególności odpowiednio dobranego komina mogącego zapewnić odpowiedni ciąg kominowy, drewna o odpowiedniej wilgotoności oraz prawidłowego rozgrzania układu kominek - komin.

  • Kominek na bazie wkładu Smart 2P